اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۳۰:۵۱
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۳
اذان ظهر
۱۲:۳۶:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۱۲:۵۱
اذان مغرب
۱۹:۳۰:۰۳